Clairvoyance generelt

 

Clairvoyance betyder ”klarsyn” og er en fællesbetegnelse for klarsyn, klarhørelse og klarfølelse. De tre begreber er udtryk for følsomhed og åbenhed for de vibrationer, vi mennesker udsender og modtager mellem hinanden og mellem os og den åndelige verden.

Mennesker med egenskaber – der gør dem i stand til at opfange de informationer, der er i disse vibrationer – kaldes ”Clairvoyante”.

Der findes ingen standard for, hvordan clairvoyante arbejder. Vi er meget forskellige, nogle bruger hjælpemidler som tarotkort, krystaller eller penduler andre bruger ingen hjælpemidler.

Clairvoyante kan komme i kontakt med afdøde venner og åndelige guider – Kontakten afhænger af om de afdøde venner eller åndelige guider ønsker at komme tilstede, og om tiden er inde til, at du må få svar på dine spørgsmål.

Der kan være informationer om fortid, nutid og fremtid.

Informationer fra fortiden kan være sekvenser fra et tidligere liv eller fra perioder i din barndom i dette liv.

Når svarene kommer via klarsyn, ser jeg det som billeder eller levende film, som jeg så beskriver for dig – og når svarene kommer via klarhørelse, så hører jeg en indre stemme, der fortæller mig det budskab, der er til dig, og som jeg så videregiver til dig.

Det kan være ved at mærke i auraen, at der kommer budskaber om din situation lige nu – det kan være om det, du går og tumler med. Og det kan så være både spørgsmål og svar på forskellige emner.

Auralæsning hører naturligt med ved clairvoyance. Idetauraen er et energifelt som omgiver mennesket - et energifelt, der normalt ikke registreres af det menneskelige øje, men som en clairvoyant ofte kan registrere og aflæse for en del af de informationer, auraen indeholder. 

Når jeg læser auraen, betyder det, at jeg analyserer auraens sammensætning. Det er en fortolkning af auraens farver, billeder, former, symboler og udstråling, som fortæller en hel del om et menneskes velvære og psykiske tilstand. 

Kvaliteten af en auralæsning afhænger af, hvor klartseende den clairvoyante er, og der kan tages fejl, fordi det kan være vanskeligt at skelne mellem de energier, der er i auraen.  

Når det er et symbol eller en guideline (en vej eller retning), der kommer til dig, så er det normalt noget du kan bruge i en bestemt situation i dit liv – Men det er ikke en facitliste, du får.

Vi bærer selv ansvaret for vores liv her på jorden, og vi får hele tiden muligheder for at vælge – Og det er dig, der vælger, om du vil bruge de informationer, du får.

Når jeg laver en clairvoyant supervision (sitting) er det en samtale, hvor vi starter ganske kort med at spørge det  åndelige plan om der er informationer klar til dig og derefter foregår kontakten med udgangspunkt i de stikord og spørgsmål, du har lavet – det bedste er meget klare HV-spørgsmål – Altså hvad, hvordan, hvem osv.

Ved en clairvoyant supervision (sitting) hvor jeg skal have kontakt med afdøde venner eller familie, opnår jeg den bedste kontakt ved at have et billede af vedkommende i hånden - en genstand kan også bruges. Hvis det er en genstand du har med, så skal den have haft en stærk tilknytning til den pågældende sjæl.

Almindelig clairvoyance - Clairvoyant Behandling - Clairvoyant Supervision

Den almindelig clairvoyance som har været kendt gennem mange år - har ofte været kendetegnet ved, at klienten kom ind og sagde så lidt som muligt. Den clairvoyante startede med at snakke meget, og måske kunne klienten så komme med nogle spørgsmål til sidst. Denne gamle spåkone-agtige metode er ved at tabe pusten, idet den åndelige verden ændrer sig, lige som du og jeg forandres gennem tiden. Det betyder, at det nu er langt mere effektivt at arbejde målrettet - enten i forbindelse med behandling eller ved, at du har gjort dig klart, hvad du vil have informationer om.

Derfor arbejder jeg med: Clairvoyant Behandling og Clairvoyant Supervision

En clairvoyant behandling er en kombination af clairvoyance, healing og Kranio-Sakral Terapi, hvor de tre begreber anvendes efter behov. En clairvoyant behandling varer ca. 1½ time og vælges af den, der har behov for behandling sammen med information fra den åndelige verden.

En clairvoyant supervision er en arbejdsform, der er meget velegnet til at hjælpe mennesker, som vil arbejde målrettet med fokusområder, målsætninger og nytænkning til forskellige hjørner og vinkler på tilværelsen.  

Der bliver flere og flere mennesker, som har prøvet almindelig clairvoyance og som nu foretrækker en clairvoyant supervision, idet der under denne form kan indlægges forskellige værktøjer for spirituel / personlig udvikling efter behov, som passer til tidens øgede krav til den enkelte. 

En clairvoyant Supervision vælges af den, der har behov for samtale og information fra den åndelige verden - den varer for det meste 1 time, men du har mulighed for at bestille 2 timer.