Neutralisering af jordstråler

 

Jeg kan på nuværende tidspunkt anvise 4 løsningsmodeller – til neutralisering af jordstråler i et almindeligt parcelhus, større bygninger og virksomheder.

 

De fleste foretrækker løsningsmodel 3 – en model som også er velegnet til virksomheder.

Løsningsmodel 1 og 2 udfører man selv, løsningsmodel 3 udfører jeg i forbindelse med opmåling af huset.

 

Løsningsmodel 4 foretages efter nærmere aftale.

 

Løsningsmodel 1: Kobbertråd rundt om huset iflg. anvisning.

Metoden er bedst egnet til neutralisering af et fritliggende hus.

Løsningsmodel 2: Nedgravning af jernstænger iflg. anvisning.

Denne metode er bedst egnet ved nybyggeri, hvor der endnu ikke er anlagt have eller flisearealer.

 

Løsningsmodel 3: Krystalboks - Neutraliseringen foretages ved, at der dannes et felt med krystalenergi, som neutraliserer de skadelige virkninger. 

(Denne metode er mest anvendt)

 

Løsningsmodel 4: Kampesten - Neutraliseringen foretages ved, at der placeres fx 4 kampesten ude. Hver sten skal have den rigtige energi, for at kunne neutralisere de skadelige virkninger fra jordstråler.

Vælges løsningsmodel 1 eller 2 kan en arbejdsanvisning købes af mig og yderligere assistance kan aftales.

 

Løsningsmodel 3 er en let metode, som har den fordel, at hvis du skifter bolig, kan du tage boksen med til din nye bolig – Dog skal der foretages en opmåling af den nye bolig, før boksen placeres.

 

Løsningsmodel 4 er beregnet på fritliggende bygninger af enhver art, og størrelsen på bygninger og kampesten er ikke afgørende - men den energi, hver enkelt sten har, skal være afstemt med stenens opgave i det energifelt, der dannes og neutraliserer virkningen fra skadelige jordstråler i bygningen.

Jeg hjælper med denne installation efter nærmere aftale.

 

En opmåling af ejendommen er nødvendig for at kunne vælge den mest hensigtsmæssige løsning. Samtidig bliver husets beboere testet for, hvor meget de er belastet med skadelige jordstråler.  

 

Efter 2 måneder fra installationstidspunktet foretages opfølgning pr. telefon for at sikre, at installationen har den rigtige virkning.

 

 

Andre tilbud

 

Til små lejligheder / ungdomsboliger kan det være en god idé at anvende samme princip som løsningsmodel 3 - med med en mindre krystalboks, som er tilpasset mindre boliger.

 

 

Til personlig beskyttelse mod skadelige jordstråler, hvor du bevæger / opholder dig. 

Mange mennesker føler ubehag forskellige steder, hvor de er gæster, men uden at kunne angive en præcis årsag til ubehaget. Til at afhjælpe dette har jeg udviklet en mini krystalboks, som kan medbringes i taske eller rygsæk.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen