Husrens

 

Sker der uforklarlige ting omkring dig?

Er der lys som bliver tændt og slukket?

Er der ting som bliver flyttet?

Føler du, at der er nogen tilstede, uden at du kan se dem?

Kan du se på dine husdyr, at der er noget, som ikke burde være der?

Sådan kan listen med spørgsmål sandsynligvis blive længere, når du og andre fortæller jeres historier om usynlige gæster.

Usynlige gæster kan være sjæle, som af en eller anden grund ikke kan give slip på det liv, de engang har levet her på jorden. Det kan også ske, at dem der lever videre, har svært ved at give slip på en de har holdt meget af, og derved bevidst eller ubevidst er medvirkende til, at en sjæl har svært ved at komme videre

Der kan være mange årsager til, at disse sjæle bliver ved at færdes blandt os. En af årsagerne kan fx være, at en bedstemor gerne vil passe på sit barnebarn, eller en gammel eneboer som gerne vil passe på sit hus, selvom han er død for flere år siden.

Det kan også ske, at et menneske er gået alt for tidligt bort og derfor stadig har et ønske om at skulle gøre en masse blandt de efterladte.

Igen kan listen over årsager blive lang, når de mange hændelser gennem tiden bliver fortalt.

Uanset hvad årsagen er – eller om det er et mennesker eller et dyr – så kan du få hjælp til at være i fred for disse usynlige gæster, ved at jeg kan frigive dem fra deres tilknytning til steder og personer her på jorden, sådan at den usynlige gæst får fred og kommer over i den dimension, der nu er sjælens hjemsted. Og du får fred for de forstyrrelser, der har været.

Selvom der aldrig kan gives garanti, da mange faktorer spiller ind – så er det sjældent, at en usynlig gæst forbliver på stedet, efter den nødvendige proces for frigivelse er gennemført.

Det sker også, at en kombination af at frigive spøgelser, samt opmåling og neutralisering af jordstråler er nødvendig for at blive fri for usynlige forstyrrelser i dagliglivet.